W listopadzie 2023 roku informowałam Was o zmianach w tureckim prawie dotyczących krótkoterminowych wynajmów nieruchomości w Turcji. Wówczas zapowiadałam, że spodziewamy się uzyskać więcej informacji w styczniu 2024 roku. Teraz, po Nowym Roku, życie toczy się dalej, a jeśli chodzi o wynajmy mieszkań w Turcji, nadszedł czas, aby podjąć decyzję i dostosować się do nowego rozporządzenia lub pozostawić się dostosowywanie tego co trzeba profesjonalnej agencji.

Poniżej przedstawiam szczegółowe zapisy nowego rozporządzenia dotyczące regulacji krótkoterminowych wynajmów nieruchomości trwających mniej niż 100 dni. Zachęcam do zapoznania się z treścią, a dla tych, którzy zniechęcają się ilością zapisów wymagających uwagi, sugeruję skontaktowanie się z nami. Nasza agencja współpracuje z firmą, która może przejąć zarządzanie Waszą nieruchomością, zajmując się nie tylko obsługą fizyczną i reklamą, lecz również wszystkimi kwestiami urzędowymi, pozwoleniami, wnioskami i oświadczeniami, co zapewni bezpieczne wynajmowanie Waszego mieszkania i nie ukraywajmy że w ten sposób zdejmie Wam z ramion spory ciężar.

Poniżej znajduje się skrót najważniejszych zapisów nowego rozporządzenia dotyczącego procedury składania wniosków o zezwolenie na krótkoterminowe wynajmy, uwzględniający perspektywę obywatela polskiego. Nie będę tłumaczyć całego rozporządzenia składającego się z 14 artykułów, ale jest to treść, którą warto poznać.

**ARTYKUŁ 5- (1)** Wszystkie wnioski o zezwolenia składa się za pośrednictwem portalu e-devlet. Fizyczne wnioski, które podlegają temu artykułowi, ale nie zostały złożone za pośrednictwem e-devlet, są odrzucane bez rozpatrywania. Mieszkania tej samej osoby i znajdujące się w tym samym budynku powinny być umieszczone w jednym wniosku. Jeśli właściciel uzyskał już pozwolenie na mieszkania w danym budynku, informacja ta powinna być zawarta we wniosku.

**(2)** Wnioski o zezwolenie powinny zawierać następujące informacje i dokumenty:

a) Jeśli wynajmujący to osoba fizyczna:
1. Kserokopia dowodu tożsamości (TR) lub kserokopia paszportu oraz zagraniczny numer NIP.

b) Jeśli wynajmujący to osoba prawna:
1. Numer identyfikacji podatkowej i numer rejestru handlowego/REGON=MERSİS/.
2. Dla pełnomocników jeden z dokumentów wymienionych w punkcie (a) wraz z notarialnym wzorem podpisu.
3. Aktualny odpis księgi wieczystej potwierdzający prawo własności.

c) W przypadku współwłasności mieszkania:
1. Dokumenty dotyczące współwłaścicieli, którzy wyrazili zgodę na krótkoterminowe wynajmy, oraz ich pisemne oświadczenia o zgodzie.
2. W przypadku współwłasności, dokumenty dotyczące wszystkich współwłaścicieli oraz ich pisemne oświadczenia o zgodzie na krótkoterminowe wynajmy.

d) Jeśli mieszkanie znajduje się w budynku z więcej niż jednym odrębnym lokalem mieszkalnym:
1. Notarialnie potwierdzona kopia decyzji o zgodzie na wynajem turystyczny, podjętej przez większość właścicieli mieszkań w danym budynku.
2. W przypadku posiadania przez 1 osobę więcej niż 5 odrębnych lokali mieszkalnych w danym budynku, dodatkowo wymagane są: potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej.
3. Jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika, oprócz dokumentów wymienionych wyżej, pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku składania wniosków o zezwolenie na krótkoterminowe wynajmy w budynkach lub osiedlach z infrastrukturą hotelową (basen, sauna, recepcja itp.), oprócz powyższych dokumentów, wymagane są dodatkowe informacje i dokumenty:

a) Oficjalny dokument potwierdzający, że budynek lub osiedle zostało zbudowane zgodnie z artykułem 19 PZP.
b) Plan zarządzania nieruchomością, zapisany w księdze wieczystej, zgodnie z Ustawą 634 o Własności Mieszkaniowej z dnia 23/6/1965.
c) Zgoda właściciela mieszkania na zarządzanie wynajmami przez agencję.
d) W przypadku, gdy wniosek jest składany przez agencję, konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego zgodę agencji na zarządzanie wynajmami oraz licencji agencji turystycznej .

źródłó: resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231228-1.htm

 

To może Ci się spodobać

Czy mogę zostawić swoje auto w Turcji a sam wrócić samolotem?

Czy mogę zostawić swoje auto w Turcji a sam wrócić samolotem?

PYTANIE: Trafiłam na Pani stronę gdzie znalazłam informację dot. samochodów osobowych. Planujemy z mężem wizytę wakacyjną w Turcji prywatnym samochodem. Chciałam dopytać o pozostawienie samochodu na dłuższy okres. Wjazd do Turcji w maju, pozostawienie samochodu na...